ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnologie
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"

 

Stelian-Traian Dumistrăcel

Prof. univ., dr., cercet. şt. principal gr. I
Redactor şef al „Anuarului de lingvistică şi istorie literară”
Membru în Colegiul de redacţie al revistei „Limba română”–Chişinău
Conducător de doctorat la Univ. „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, în specialitatea filologie
Profesor invitat la „Friederich–Schiller Universität Jena” (semestrul de iarnă al anului universitar 1996–1997)
Conferinţe ca invitat la universităţile din Jena (1995, 1996) şi Heidelberg (1996)
Membru în Comitetul Naţional Român pentru „Atlas Linguarum Europae” şi „Atlas Linguistique Roman”
Participant la Congresele internaţionale de lingvistică şi filologie romanică de la Bucureşti (1968) şi de la Napoli (1974) şi la Colocviile internaţionale pentru „Atlas Linguistique Roman” de la Aussois (Franţa, 1992), Barcelona (1994), Grenoble (1996)
Specializări şi stagii de documentare în Germania (1967, 1969 şi, ca bursier DAAD, 1975, 1991) şi în Franţa (1977)

Domenii de interes:

  • dialectologie românească şi generală,
  • socio- şi psiholingvistică,
  • antropologie culturală,
  • etnostilistică,
  • pragmalingvistică,
  • lexicologie – lexicografie.

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

 

steliand@uaic.ro

> Pagina departamentului de dialectologie şi sociolingvistică

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România