ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnologie
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"

 

Luminiţa Botoşineanu

Dr., cercet. şt. principal, gr. I.

Domenii de interes:

  • dialectologie românească şi generală,
  • socio- şi psiholingvistică,
  • fonetica limbii române şi fonetică generală,
  • pragmalingvistică,
  • lexicologie – lexicografie.

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

 

lumi.botosineanu@gmail.com

> Pagina departamentului de dialectologie şi sociolingvistică

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România