ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnologie
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"

 

Florin-Teodor Olariu

Cercet. şt. principal gr. I, dr.
Coordonator al Departamentului de dialectologie şi sociolingvistică


Redactor-şef al revistei academice „Philologica Jassyensia”;
Redactor al „Buletinului Institutului de Filologie Română «A. Philippide»”;
Conferinţe ca invitat la universităţile şi centrele academice din Budapesta (2011), Bucureşti (2011), Paris (Paris V – René Descartes, 2008), Münster (2008), Sankt-Petersburg (2002);
Stagii de cercetare postdoctorale la Paris (2012, 2008), Madrid (2011), Torino (2011);
Membru în Colegiul consultativ al Societăţii române de dialectologie; membru al Societăţii de lingvistică romanică (Paris), al Societăţii internaţionale de dialectologie şi geolingvistică (Bamberg), al Observatorului european al plurilingvismului (Paris), al Centrului de informare asupra educaţiei bi- şi plurilingve (Aosta, Italia) si al Reţelei francofone de sociolingvistică;
Participări la congrese şi conferinţe internaţionale la Madrid, Roma, Berlin, Viena, Oxford, Valencia, Torino, Aosta, Bratislava, Linköping (Suedia)

 

Domenii de interes:

  • dialectologie,
  • informatizarea cartografiei lingvistice româneşti,
  • sociolingvistică (sociolingvistica migraţiei),
  • pragmalingvistică,
  • analiza conversaţiei.

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

 

 

olariuft@yahoo.com

 

> Pagina departamentului de dialectologie şi sociolingvistică

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România