ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnologie
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"

 


 

Conference Proceedings of the Annual International Symposium Organized by “A. Philippide” Institute of Romanian Philology:

 

  • Contacte lingvistice şi culturale în spaţiul românesc - contacte lingvistice şi culturale româneşti în spaţiul european (2015). Volumul cu textele prezentate la simpozion, Linguistic and Cultural Contacts in the Romanian Space - Romanian Linguistic and Cultural Contacts in the European Space , edited by Luminiţa Botoşineanu, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu (editors), Aracne Editrice, Rome, Italy, 2016, ISBN 978-88-548-9801-1, 492 pg.
  • The Romanian Language and Culture. International Approaches and External Perspectives (2014)

 

 

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România