ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnology
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Symposia
  Conference Proceedings
  Library
Journals
Awards and Distinctions
International Collaboration
Secretariat
   
  "A. Philippide" Asociation

 


 

I. PREMII ŞI DISTINCŢII ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 

Individuale

 • CS I dr. Victor Durnea a primit Premiul „ Titu Maiorescu” din partea Academiei Române pentru C. Stere. Publicistică, vol. I (1893-1905), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2010, 567 p., ISBN 978-973-703-624-7 ( 2012) .
 • CS I dr. Florin Faifer a primit Premiul „ I.L. Caragiale” din partea Academiei Române pentru Incursiuni în istoria teatrului universal (de la origini până la Renaştere). Theatrum Mundi , Iaşi, Editura Timpul, 2010, 356 p., ISBN 978-973-612-376-4 ( 2012 ).
 • CS I dr. Dragoş Moldovanu a primit premiul „Timotei Cipariu” din partea Academiei Române pentru Teoria câmpurilor toponimice (cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2010, 450 p., ISBN 978-973-703-627-8 ( 2012 ).
 • Premiul Gheorghe Brătianu al Academiei Române - Filiala Iaşi, pentru lucrarea Trasee iniţiatice în folclorul literar românesc. Structuri stilistice, de Adina Ciubotariu (2011).
 • Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru Dicţionarul limbii române. Serie nouă. Tom IV, Litera L (l-lherzolită), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 778p. acordat următorilor autori: Lucia Cifor, Marius-Radu Clim, Doina Cobet, Elena Dănilă, Eugenia Dima, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Corneliu Morariu, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Mioara Visoianu şi Victoria Zăstroiu.
 • Premiul „Timotei Cipariu” pentru Terminologia filosofică românească modernă. Studiu asupra epocii de formare, de Ioan Oprea (1996).
 • Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru Studii de lexicologie biblică, de Eugen Munteanu (1995).
 • Premiul „Timotei Cipariu” pentru Influenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne, de Stelian Dumistrăcel (1978).
 • Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” pentru Critica literară junimistă, de Dan Mănucă (1975).
 • Premiul „Timotei Cipariu” pentru Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, de N. A. Ursu (1962).

Pentru lucrari colective

 • Diploma „Meritul Academic" pentru DLR, colectivului de redactori ai Dicţionarului Limbii Române.
 • Premiul „Octav Mayer” al Academiei Române, Filiala Iaşi, pe anul 2006, acordat cercetătorilor Luminiţa Botoşineanu şi Florin-Teodor Olariu, de la Departamentul de dialectologie, în calitate de coautori ai lucrării Aplicaţii software pentru realizarea Noului Atlas Lingvistic Român, pe regiuni şi editarea textelor dialectale.
 • Premiul „B. P. Hasdeu" al Academiei Române, pe anul 2004 acordat cercetătorilor de la Departamentul de istorie literară, pentru contribuţia adusă la Dicţionarul general al literaturii române, vol. I, II.
 • Premiul „Timotei Cipariu” pentru Tezaurul toponimic al României. Moldova. Volumul I. Repertoriul istoric al unităţilor administrativ-teritoriale. 1772-1988. Parte I, A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii), A – O, Bucureşti, 1991. Coordonator: Dragoş Moldovanu; Redactorii secţiunii A: Mircea Ciubotaru, Vlad Cojocaru, Ion A. Florea, Gabriel Istrate, Dragoş Moldovanu, Ion Nuţă şi Colaboratori externi; Identificări, localizări: Vlad Cojocaru, Dragoş Moldovanu; Scheme lexicografice, înglobări, corelaţii, revizia generală a Secţiunii A: Dragoş Moldovanu; Redactorii Secţiunii B: Mircea Ciubotaru, Vlad Cojocaru, Gabriel Istrate.
 • Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române, din anul 1989, pentru lucrarea H. Tiktin, Rumänisch-Deutsches Wörterbuch, ediţia a II-a, überarbeitete und ergänzte Auflage von Paul Miron, Band I-III, Wiesbaden, Otto Harrassoowitz, 1986, 1988, 1989.
 • Premiul „Timotei Cipariu” pentru Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1979, 975 p. Autori: Stănuţa Creţu, Gabriela Drăgoi, Florin Faifer, Ion Lăzărescu, Dan Mănucă, Algeria Simota, Rodica Şuiu, Alexandru Teodorescu, Constantin Teodorovici. Maria Teodorovici, Leon Volovici, Remus Zăstroiu; Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu, Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru; Coordonare şi revizie: Gabriela Drăgoi, Florin Farifer, Dan Mănucă, Alexandru Teodorescu, Leon Volovici, Remus Zăstroiu; Norme lexicografice: Corneliu Morariu; Redactor de editură: Violeta Mihăilă.

 

II. ALTE PREMII OBŢINUTE ÎN ŢARĂ ŞI ÎN STRĂINĂTATE

 

Individuale

 • Premio Internazionale di Studi Demoetnoantropologici „Giuseppe Pitrè – Salvatore S. Marino” din Palermo, pentru Catolicii din Moldova. Universul culturii populare, vol. I–III, Iaşi, 1998–2005, de prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru (2007).

Pentru lucrări colective

 • Premiul de excelenţă al Salonului naţional de carte, Iaşi, 2009, pentru volumul Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VII. Regum I, Regum II, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
 • Marele Premiu „Coresi” la Salonul Internaţional de Carte SIC 2007, ediţia a 16-a, Chişinău, 2007 şi Premiul „Cartea anului” la Salonul internaţional de carte românească, ediţia a XVI-a, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, Iaşi, 2007 pentru Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române (DEXI), Chişinău, Editurile Arc şi Gunivas, 2007.
 • Premiul „Cartea anului 2006”, la Salonul internaţional de carte, Iaşi, octombrie 2006, a fost acordat pentru Noul dicţionar universal al limbii române, ediţia a II-a [revăzută şi adăugită], de Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Bucureşti-Chişinău, Litera Internaţional, 2006, 1676 p.
 • Premiul „Cea mai bună carte a anului” al revistei „România literară” şi Premiul Asociaţiei Editorilor din România pentru cea mai bună editare a unei cărţi străine în 2004, pentru Septuaginta, volumul I, Bucureşti, Editura Polirom, 2004. Coordonatori: Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Dan Sluşanschi. În colaborare cu Ioan-Florin Florescu. Cu participarea prof. univ. dr. Eugen Munteanu.
 • Premiul pentru traducere al Ministerului Culturii la Salonul Naţional de Carte din anul 1998, Cluj, pentru Carmina Burana, de Eugen Munteanu şi Lucia-Gabriela Munteanu.
 • Premiul „Cartea anului” 1997, la Salonul Naţional de Carte, Chişinău, pentru Aeterna latinitas. Mică enciclopedie a gândirii europene în haină latină, de Eugen Munteanu şi Lucia-Gabriela Munteanu.

 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Iaşi, Romania