ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnology
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Symposia
  Conference Proceedings
  Library
Journals
Awards and Distinctions
International Collaboration
Secretariat
   
  "A. Philippide" Asociation

 


 

Departamentul de lexicologie şi lexicografie

Responsabil de departament:

dr. Elena Tamba, cercet. şt. pr. I

Cercetătorii departamentului:

 

Direcţii de cercetare:

Unul dintre proiectele prioritare ale Academiei Române, încă de la înfiinţarea sa, a fost Dicţionarul limbii române. Lucrarea a fost editată în două serii: prima serie (DA), coordonată de acad. Sextil Puşcariu, cuprinde tomurile I şi II (literele A, B, C, D-de, F, I, Î, J, L-lojniţă); seria nouă (DLR), întemeiată de acad. Iorgu Iordan, acad. Alexandru Graur, acad. Ion Coteanu, coordonată, în prezent, de acad. Marius Sala cuprinde celelalte litere şi reluarea părţilor redactate parţial în seria veche. Prima ediţie a acestui dicţionar, finalizată în 2010, cuprinde 36 de volume, totalizând cca 17.000 pagini şi 160.000 de intrări.

Seria nouă a fost redactată în cadrul Departamentelor de Lexicologie – Lexicografie de la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi. La Iaşi au fost redactate volumele aferente literelor E, L, Ş, V, W, X, Y.

În prezent, cercetătorii din cadrul Departamentului sunt implicaţi în activităţile de documentare, fişare şi redactare a articolelor aferente Literei C, potrivit normelor DLR.

Pe lângă activitatea din cadrul proiectului prioritar, cercetătorii Departamentului au iniţiat sau colaborează la o serie de proiecte cu finanţare naţională sau internaţională, din domeniile: lexicologie, lexicografie, lexicografie computerizată, filologie, istoria limbii române, lingvistica corpusurilor.

 

 

I. Volume colective publicate, realizate în cadrul proiectului prioritar Dicţionarul limbii române:

  Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul I. Partea a 8-a. Litera E (Es – Ezredeş) , Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, 361 p. Redactori responsabili: acad. Marius Sala, acad. Gheorghe Mihăilă. Redactori: Doina Cobeţ, Rodica Cocârţă, Eugenia Dima, Marcela Deutsch, Corneliu Morariu, Ioan Oprea, Rodica Radu, Mioara Vişoianu, Victoria Zăstroiu; a colaborat la redactare: Gabriela Haja; revizori: Marius-Radu Clim, Doina Cobeţ, Eugenia Dima, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Victoria Zăstroiu; corelaţii: Elena Dănilă; analişti programatori: Adriana Ivanciu, Monica Corodeanu; coperta

  Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul I. Partea a 7-a. Litera E (E – Erzaţ) , Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 388 p. Redactori responsabili: acad. Marius Sala, acad. Gheorghe Mihăilă. Redactori: Doina Cobeţ, Rodica Cocârţă, Eugenia Dima, Marcela Deutsch, Zamfira Mihail, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu; revizori: Marius-Radu Clim, Doina Cobeţ, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Carmen-Gabriela Pamfil, Victoria Zăstroiu; corelaţii: Elena Dănilă; analişti programatori: Adriana Ivanciu, Monica Corodeanu; coperta

  Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul IV. Litera L (l – lherzolită), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 778 p. Redactori responsabili: acad. Marius Sala, acad. Gheorghe Mihăilă. Redactori: Irina Andone, Lucia Cifor, Marius-Radu Clim, Rodica Cocârţă, Elena Dănilă, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Corneliu Morariu, Eugen Munteanu, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Mioara Vişoianu; revizori: Doina Cobeţ, Elena Dănilă, Eugenia Dima, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Victoria Zăstroiu; a mai colaborat la revizie: Marius-Radu Clim; corelaţii: Elena Dănilă, Gabriela Haja, Victoria Zăstroiu; analişti programatori: Adriana Ivanciu, Monica Corodeanu; coperta

  Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul V. Litera L (li – luzulă) , Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 816 p. Redactori responsabili: acad. Marius Sala, acad. Gheorghe Mihăilă. Redactori: Ioana Anghel, Elena Comşulea, Doina Grecu, Rodica Marian, Ion Mării, Mircea Minică, Angela Mira, Felicia Şerban, Valentina Şerban, Sabina Teiuş. A colaborat la redactare: Bogdan Harhătă. A colaborat la verificarea citatelor: Elena Faur. Revizori: Elena Comşulea, Rodica Marian, Angela Mira, Valentina Şerban. Revizie finală: Ioana Anghel, Felicia Şerban. De la Departamentul de lexicologie şi lexicografie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” au colaborat la redactarea volumului: Irina Andone, Lucia Cifor, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Eugen Munteanu, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Mioara Vişoianu; coperta

  Dicţionarul limbii române (DLR). Tomul XIII. Partea a 3-a. Litera V (vîclă –vuzum). Literele W, X, Y, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 578 p. Redactori responsabili: acad. Marius Sala, acad. Gheorghe Mihăilă. Redactori: Doina Cobeţ, Rodica Cocîrţă, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Corneliu Morariu, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Mioara Săcrieru-Dragomir, Mioara Vişoianu, Victoria Zăstroiu. Au mai colaborat la revizie Elena Dănilă, Gabriela Haja. A mai colaborat la redactare: Lucia Cifor. Analist programator: Monica Pădureanu; operatori date: Monica Pădureanu, Iolanda Lăcătuşu, Georgiana Puşcaşu. coperta

  Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul XIII. Partea a 2-a. Litera V (venial– vizurină) , Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 327–752. Redactori responsabili: acad. Marius Sala, acad. Gheorghe Mihăilă. Redactori: Doina Cobeţ, Rodica Cocârţă, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Corneliu Morariu, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Mioara Vişoianu, Victoria Zăstroiu; revizori: Doina Cobeţ, Eugenia Dima, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Victoria Zăstroiu; au mai redactat: Irina Andone, Lucia Cifor, Gabriela Haja, Laura Manea; analist programator: Georgiana Puşcaşu; operator date: Gabriela Haja, Georgiana Puşcaşu; articol din Dicţionarul limbii române. coperta

  Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul XIII. Partea 1, Litera V (v – veni) , Bucureşti, Editura Academiei Române, 1997, 326 p. Redactori responsabili: acad. Marius Sala, acad. Gheorghe Mihăilă. Redactori: Doina Cobeţ, Rodica Cocîrţă, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Corneliu Morariu, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Maria Vişoianu, Victoria Zăstroiu; revizori: Doina Cobeţ, Eugenia Dima, Ioan Oprea, Victoria Zăstroiu; corelaţii: Eugen Munteanu, Universitatea „Al. I. Cuza”din Iaşi şi Rodica Radu; coperta

  Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă . Tomul XI. Partea 1. Litera Ş , Bucureşti, Editura Academiei, 1978, 271 p. Redactori responsabili: acad. Iorgu Iordan, acad. Alexandru Graur, acad. Ion Coteanu. Redactori: Doina Cobeţ, Maria Deutsch, Zamfira Mihail, Dragoş Moldovanu, Corneliu Morariu, Despina Ursu, Victoria Zăstroiu; revizori: Doina Cobeţ, Corneliu Morariu; corelaţii: Rodica Radu; articolul ŞI a fost elaborat de: Monica Busuioc şi Radu Michăescu, cercetători ştiinţifici la Institutul de lingvistică din Bucureşti; coperta

   

II. 1. Granturi obţinute de cercetători ai Departamentului de Lexicologie – Lexicografie

 

Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular) a stărilor atmosferice. Studiu lingvistic [Romanian meteorological scientific and popular terminology of the atmospheric phenomena. Linguistic approach] proiect finanţat CNCSIS (program IDEI PN-IIID-PCE-2011-3-0656) a. 2011-2014. Director de proiect: Cristina Florescu. Echipa de cercetare: Cristina Florescu, Laura Manea, Elena Tamba (colaborare voluntară), Florin Teodor Olariu (colaborare voluntară), informatician Mona Corodeanu (colaborare voluntară); membrii ai proiectului din afara Institutului: Liviu Apostol, Alina Bursuc, Cristina Cărăbus, Dan Adrian Chelaru.

CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens, proiect finanţat de CNCSIS-UEFISCSU (cod TE_246/2010), pentru perioada august 2010 – iulie 2013. Director de proiect: Elena Tamba. Echipa de cercetare este formată din: Ana-Veronica Catană Spenchiu, Marius-Radu Clim, Elena Tamba, Marius Răschip.

eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic , coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Informatică (UAIC-FII), proiect complex CNMP (cod 1696/2007–2010) din care fac parte Academia Română, prin Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti (ILB), Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi (IFRI), Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca (ILILC), Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială din Bucureşti (ICIA), Institutul de Informatică Teoretică din Iaşi (IIT) şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere (UAIC-LIT). Echipa cercetătorilor din Departament: Gabriela Haja (responsabil de proiect pentru IFRI), Marius-Radu Clim, Elena Dănilă, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Laura Manea, Victoria Zăstroiu.

Influenţa occidentală prin intermediul grecesc în perioada modernizării limbii române , proiect finanţat de CNCSIS PN II: IDEI (cod 126/2009). Director de proiect: Eugenia Dima. Din echipă fac parte cercetători de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

DLRI. Bază lexicală informatizată. Derivate în -ime şi -işte , proiect finanţat de CNCSIS (cod 1609/2007–2008), în colaborare cu cercetători din cadrul Facultăţii de Informatică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Director de proiect: Cristina Florescu. Echipa cercetătorilor din Institut: Marius-Radu Clim, Elena Dănilă, Laura Manea. Colaboratori externi: Dan Cristea, Corina Forăscu, Marius Răschip, Dan Tufiş.

Resurse lingvistice în format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Regum I, Regum II – ediţie critică şi corpus adnotat , proiect finanţat de CNCSIS (cod 1454/2006–2007), în colaborare cu cercetători din cadrul Facultăţii de Informatică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi şi de la Universitatea „Albert Ludwig” Freiburg, Germania. Director de proiect: Gabriela Haja. Echipa cercetătorilor din Institut: Mioara Dragomir, Veronica Olariu. A participat la realizarea volumului şi Elena Dănilă. Colaboratori externi: Elsa Lüder şi Paul Miron (Freiburg, Germania), Alexandra Moraru, Mihai Moraru (Bucureşti), Bogdan-Mihai Aldea, Adrian Muraru, Vlad-Sebastian Patraş, Gabriela Pavel (Iaşi); Consultant ştiinţific: Eugen Munteanu.

Dicţionarul limbii române în format electronic. Studii privind achiziţionarea , proiect finanţat de CNCSIS (cod 1815/ 2003–2005), în colaborare cu cercetători din cadrul Facultăţii de Informatică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Director: Cristina Florescu. Echipa cercetătorilor din Institut: Marius-Radu Clim, Elena Dănilă, Gabriela Haja, Laura Manea. Colaboratori externi: Bogdan-Mihai Aldea, Dan Cristea, Corina Forăscu.

Specific versus European Thinking of a Romanian Verb (nr. 27/1995), RSS/HESP, 1995–1997, Praga-Budapesta. Grant individual: Cristina Florescu.

Dicţionarul limbii române (Literele E, L, V, W, X, Y) , proiect finanţat de Academia Română (contract nr. 4141 / 1995–1996). Director: Ioan Oprea. Echipa: Irina Andone, Lucia Cifor, Doina Cobeţ, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Ioan Oprea, Carmen Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu.

2. Participări ale membrilor Departamentului la granturi şi proiecte naţionale

 

Centrul de Studii Biblice «Monumenta linguae Dacoromanorum» ; proiect interdisciplinar al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2008 –2014. Director de proiect: Eugen Munteanu. Colaboratori externi din Departament: Elena Tamba Dănilă, Eugenia Dima, Mioara Dragomir, Gabriela Haja.

Fontes Traditionis. Colecţie de texte vechi bisericeşti , sursă de finanţare: Mitropolia Moldovei şi a Bucovinei, 2008 –2011, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Director de proiect: Eugen Munteanu. Cercetători: Elena Tamba, Eugenia Dima, Mioara Dragomir, Gabriela Haja, Laura Manea.

Dicţionar de termeni religioşi român-francez, francez-român , proiect finanţat de CNCSIS, 2007 –2010, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Director de proiect: Felicia Dumas. Cercetător: Eugen Munteanu.

Septuaginta. Versiune comentată, în limba română, a Bibliei greceşti ; proiect New Europe College, 2003 –2009. Director: Andrei Pleşu. Cercetător: Eugen Munteanu.

Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română , proiect finanţat de CNCSIS, 2005–2007, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Director de proiect: Eugen Munteanu. Cercetători: Marius Radu Clim, Elena Dănilă, Mioara Dragomir.

Dicţionarul limbajului poetic eminescian , proiect finanţat de CNCSIS, 1999-2001, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Director de proiect: Dumitru Irimia. Cercetători: Cristina Florescu, Mioara Săcrieru-Dragomir.

Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VI. Iosue, Judicum, Ruth , proiect finanţat de CNCSIS, 2001–2003, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Director de proiect: Al. Andriescu. Cercetători: Eugenia Dima, Gabriela Haja, Mioara Săcrieru-Dragomir.

Biblia 1688 , finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă – România (Open Society Foundation), 1999–2001, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Coordonatori: V. Arvinte, Ioan Caproşu. Cercetător: Laura Manea.

Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars XI. Liber Psalmorum , proiect finanţat de CNCSIS, 1998–2000, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Director de proiect: Al. Andriescu. Cercetător: Eugenia Dima. Monumenta linguae Dacoromanorum.

Biblia 1688. Pars III. Leviticus , proiect interuniversitar, Freiburg-Iaşi , 1987–1996, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Coordonatori: Paul Miron, Vasile Arvinte, Al. Andriescu. Cercetător: Eugen Munteanu.

 

3. Participări la granturi şi proiecte internaţionale

Deriva tipologică a limbii române . Proiect de colaborare bilaterală între Institutul de Filologie Română „A.Philippide” al Academiei Române şi „Comisia Balcanică” a Academiei Austriece de Ştiinţe, 2010 – 2012. Directori de proiect: Michael Metzeltin şi Eugen Munteanu.

Dictionnaire Étymologique Roman ( DÉRom). Première phase: le noyau panroman, 2008–2010, proiect franco-german finanaţat de ANR (Agencie Nationale de la Recherche) şi DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Directori: Eva Buchi, Wolfgang Schweickard . Cercetători: Cristina Florescu, Eugen Munteanu .

Graduiertenkolleg «Kulturelle Orientierungen und gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in Südosteuropa». Grant DfG-Germania, 2006 –2010. Director: Joachim von Puttkamer. Cercetător: Eugen Munteanu.

Observatoire Européen du Plurilinguisme (OEP) (Paris). Director: Ofelia Ichim. Cercetător: Marius-Radu Clim.

BalkaNet . Proiect internaţional, finanţat de UE, 2001–2004. Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială, Academia Română, Bucureşti. Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Responsabili pentru România: acad. Dan Tufiş, Dan Cristea. Cercetător: Gabriela Haja.

Rumänisch-deutsches Wörterbuch de Heimann Tiktin. Proiect internaţional interuniversitar, Freiburg-Iaşi, 1979 –1987. Coordonatori: Paul Miron, V. Arvinte. Cercetători: Cristina Florescu, Eugen Munteanu, Ioan Oprea.

4. Volume colective publicate – rezultate ale altor proiecte instituţionale:

  Gabriela Haja, Elena Dănilă, Corina Forăscu, Bogdan-Mihai Aldea, Dicţionarul limbii române (DLR) în format electronic. Studii privind achiziţionarea, Iaşi, Editura Alfa, 2005, 76 p. (www.consilr.info.uaic.ro.); coperta

  Cristina Florescu, Elena Dănilă, Laura Manea, Marius-Radu Clim, DTLRd. Bază lexicală informatizată. Derivate în -ime şi -işte, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, 354 p.; coperta

  Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VII. Regum I, Regum II , Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, 560 p. Coordonatori: Al. Andriescu, Paul Miron, Gabriela Haja. Autorii volumului: Tamara Adoamnei, Mădălina Andronic, Mioara Dragomir, Gabriela Haja, Elsa Lüder, Paul Miron, Alexandra Moraru, Mihai Moraru, Adrian Muraru, Veronica Olariu, Elena Tamba Dănilă . Consultant ştiinţific: Eugen Munteanu. coperta

 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Iaşi, Romania