ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnology
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Symposia
  Conference Proceedings
  Library
Journals
Awards and Distinctions
International Collaboration
Secretariat
   
  "A. Philippide" Asociation

 

Remus Zăstroiu

Dr., cercet. şt. principal gr. I
Redactor-şef adjunct al „Anuarului de lingvistică şi istorie literară”
Membru la Société d' Études „B. Fundoianu / B. Fondaine” cu sediul la Paris şi corespondent al societăţii pentru România
Organizator al simpozioanelor internaţionale:

  • Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării, Iaşi, mai 2002 (în colaborare).
  • Centenarul B. Fundoianu / B. Fondaine, Iaşi, octombrie 1998.
  • B. Fundoianu / B. Fondaine, Iaşi, Octombrie 1994.
  • Relaţii literare şi culturale germano-române, Iaşi, septembrie, 1992.

 

Domenii de interes:

 

Curriculum Vitae

List of publications

 

 

> Page of the Literary history Department

 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Iaşi, Romania