ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnography and Folklore
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Library
Journals
Symposia
International Collaboration
Awards and Distinctions
  E-mail

 

Ofelia Ichim

Dr., cercet. şt. principal gr. I
Şef al Departamentului de istorie literară

Membru în comitetul de redacţie al „Buletinului Institutului de Filologie Română «A. Philippide»”
Membru în comitetul de organizare a simpozioanelor internaţionale
Preşedinte al Asociaţiei Culturale „A. Philippide" din Iaşi
Director al colegiului de redacţie al revistei „Philologica Jassyensia"

Domenii de interes:

 

Curriculum Vitae

List of publications

 

 

 

ofeliai2002@yahoo.co.uk, ofelia.ichim@gmail.com

 

> Page of the Literary history Department

 

 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. PHILIPPIDE” INSTITUTE- Iaşi, Romania