ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"

 

Ofelia Ichim

Dr., cercet. şt. principal gr. I
Şef al Departamentului de istorie literară

Membru în comitetul de redacţie al „Buletinului Institutului de Filologie Română «A. Philippide»”
Membru în comitetul de organizare a simpozioanelor internaţionale
Preşedinte al Asociaţiei Culturale „A. Philippide" din Iaşi
Director al colegiului de redacţie al revistei „Philologica Jassyensia"

Domenii de interes:

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

 

 

ofeliai2002@yahoo.co.uk, ofelia.ichim@gmail.com

 

> Pagina departamentului de istorie literară

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România