ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnology
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Symposia
  Conference Proceedings
  Library
Journals
Awards and Distinctions
International Collaboration
Secretariat
   
  "A. Philippide" Asociation

 

Eugen Munteanu

Prof. univ. dr., cercet. şt. principal gr. I


Profesor universitar la Catedra de Limbă română şi Lingvistică generală, Facultatea de Litere, Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi,
Profesor–invitat la Institutul de Romanistică, Universitatea din Viena, Austria (2006–2008, 2009–2010),
Cercetător ştiinţific invitat la Institutul de Romanistică, Universitatea “Friedrich Schiller” din Jena, Germania (1999–2001) şi profesor–invitat (2001–2010),
Lector de limba şi literatura română la Universitatea Paris–IV, Sorbona (1997–1999),
Stagii de studiu şi cercetare ca bursier DAAD la universităţile din Freiburg, Heidelberg, Münster şi Jena,
Conducător de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”; domeniul: filologie, specialitatea: limba română; 26 doctoranzi, 14 doctorate susţinute,

Director al Şcolii Doctorale de Studii Filologice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (2005–2010),
Director al Centrului de Studii Biblico Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum» al Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (din 2009),
Senior editor al revistei „Biblicum Jassyense. Romanian Review for Biblical Philology and Hermeneutics“,
Membru al colegiilor ştiinţifice ale revistelor „Limba română“ (Chişinău), „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» secţia lingvistică, „Philologica Jassyensia“ şi „Anuar de lingvistică şi istorie literară“ (Iaşi),
Coordonator al seriei “Fontes Traditionis. Colecţie de texte bisericeşti vechi” la Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi,
Participant la congrese şi conferinţe internaţionale la Paris, Berlin, Viena, Oxford, Toronto, Jena, Freiburg, Thessaloniki, Trier, Pisa, Santiago de Compostela, Innsbruck, Osnabruck, Valencia, Veneţia, Roma
Preşedinte al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România,
Membru al Societăţii Internaţionale de Lingvistică şi Filologie Romanică,
Membru fondator al Asociaţiei Române de Studii Religioase,
Membru fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România,
Membru al Consiliului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,
Expert-evaluator CNCSIS
Expert evaluator ARACIS

 

Domenii de interes:

  • lingvistică românească,
  • filologie românească,
  • lingvistică generală şi teoria limbii,
  • filosofia limbajului,
  • istoria ideilor lingvistice,
  • studii biblice,
  • semantică,
  • lexicografie.

 

Curriculum Vitae and List of publications

 

Ediţii disponibile on-line:

 

eugenmunteanu@hotmail.com

 

> Page of the Lexicology and Lexicography Department

 

 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Iaşi, Romania