ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnologie
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"

 

Eugen Munteanu

Prof. univ. dr., cercet. şt. principal gr. I


Profesor universitar la Catedra de Limbă română şi Lingvistică generală, Facultatea de Litere, Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi,
Profesor–invitat la Institutul de Romanistică, Universitatea din Viena, Austria (2006–2008, 2009–2010),
Cercetător ştiinţific invitat la Institutul de Romanistică, Universitatea “Friedrich Schiller” din Jena, Germania (1999–2001) şi profesor–invitat (2001–2010),
Lector de limba şi literatura română la Universitatea Paris–IV, Sorbona (1997–1999),
Stagii de studiu şi cercetare ca bursier DAAD la universităţile din Freiburg, Heidelberg, Münster şi Jena,
Conducător de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”; domeniul: filologie, specialitatea: limba română; 26 doctoranzi, 14 doctorate susţinute,

Director al Şcolii Doctorale de Studii Filologice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (2005–2010),
Director al Centrului de Studii Biblico Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum» al Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (din 2009),
Senior editor al revistei „Biblicum Jassyense. Romanian Review for Biblical Philology and Hermeneutics“,
Membru al colegiilor ştiinţifice ale revistelor „Limba română“ (Chişinău), „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» secţia lingvistică, „Philologica Jassyensia“ şi „Anuar de lingvistică şi istorie literară“ (Iaşi),
Coordonator al seriei “Fontes Traditionis. Colecţie de texte bisericeşti vechi” la Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi,
Participant la congrese şi conferinţe internaţionale la Paris, Berlin, Viena, Oxford, Toronto, Jena, Freiburg, Thessaloniki, Trier, Pisa, Santiago de Compostela, Innsbruck, Osnabruck, Valencia, Veneţia, Roma
Preşedinte al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România,
Membru al Societăţii Internaţionale de Lingvistică şi Filologie Romanică,
Membru fondator al Asociaţiei Române de Studii Religioase,
Membru fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România,
Membru al Consiliului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,
Expert-evaluator CNCSIS
Expert evaluator ARACIS

 

Domenii de interes:

  • lingvistică românească,
  • filologie românească,
  • lingvistică generală şi teoria limbii,
  • filosofia limbajului,
  • istoria ideilor lingvistice,
  • studii biblice,
  • semantică,
  • lexicografie.

 

Curriculum Vitae şi Lista de lucrări

 

Ediţii disponibile on-line:

 

eugenmunteanu@hotmail.com

 

> Pagina departamentului de istorie literară

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România