ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnology
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Symposia
  Conference Proceedings
  Library
Journals
Awards and Distinctions
International Collaboration
Secretariat
   
  "A. Philippide" Asociation

 

Elena Tamba

Dr., cercet. şt. principal gr. I
Membră în Societatea de Lingvistică Romanică (Société de Linguistique Romane)
Membră în Consiliul Director al Asociaţiei Culturale „A. Philippide” din Iaşi
Membră a Consorţiului de Informatizare pentru Limba Română (CONSILR)
Membră în Asociaţia Română de Terminologie (TermRom)
Membră în colegiul de redacţie al revistei Philologica Jassyensia a Asociatiei Culturale „A. Philippide” din Iaşi.

 

Domenii de interes:

  • lexicologie,
  • lexicografie,
  • filologie română,
  • informatizare a cercetării lingvistice româneşti,
  • gramatica limbii române,
  • toponimie

 

Curriculum Vitae

List of publications

 

 

 

isabelle.tamba@gmail.com

> Page of the Lexicology and Lexicography Department

 

 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Iaşi, Romania