ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnology
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Symposia
  Conference Proceedings
  Library
Journals
Awards and Distinctions
International Collaboration
Secretariat
   
  "A. Philippide" Asociation

 

Dan Mănucă

Prof. univ. dr., cercet. şt. principal gr. I

Prof. univ. dr. la Facultatea de Litere a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
Membru al Uniunii scriitorilor din România
Membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România
Redactor-şef adjunct al revistei „Convorbiri literare”
Membru în comitetele de redacţie ale publicaţiilor: „Limba română” (Chişinău), „Anuar de lingvistică şi istorie literară”

Domenii de interes:

  • literatură,
  • critică literară,
  • eminescologie.

 

Curriculum Vitae

List of publications.

 

> Page of the Literary history Department

 

 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Iaşi, Romania