ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnologie
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"

 

Cristina Florescu

Dr., cercet. şt. principal gr. I
Membră a Societăţii de Ştiinţe Filologice, filiala Iaşi

Organizator al Seminarului de stilistică (perioada 1991–1994)

Membră a Societãţii de Lingvistică şi Filologie Romanică (de la cel de-al XXIV-lea Congres al Societăţii, Aberystwyth, Marea Britanie, 1-6 august 2004)

 

Domenii de interes:

  • lexicografie,
  • lexicologie,
  • istoria limbii literare,
  • lingvistică generală,
  • semantică,
  • stilistică,
  • poetică,
  • semiotică.

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

cristinafl24@yahoo.fr

> Pagina departamentului de lexicologie şi lexicografie

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România