ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnologie
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"
Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora

LINGVISTICĂ

I. Limbă şi identitate

II. Aspecte ale dinamicii lingvistice

CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ

I. Există frontiere literare?

II. Diaspora şi literatura

ETNOLOGIE

Cultura populară – factor definitoriu al identităţii naţionale

Prezentarea autorilor

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România