ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnologie
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"

 


 

Departamentul de etnologie

Responsabil de departament:

Cercet. ştiinţific pr. II, dr. Ioana Repciuc

 

Cercetătorii departamentului:

 

Direcţii de cercetare:

I. Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei (AFMB). Sunt tezaurizate circa 200 000 de documente etnologice, în mare parte inedite, reprezentative pentru toate compartimentele culturii populare tradiţionale româneşti. Fondurile AFMB (caietele-chestionar, fonoteca, fototeca şi filmele etnografice) consemnează texte folclorice, tradiţii, obiceiuri, rituri, informaţii de interes etnografic şi socio-cultural, documente de artă populară etc. Întemeiată în anul 1970 de către prof. univ dr. Ion H. Ciubotaru, care a elaborat şi Chestionarul Folcloric şi Etnografic General ca instrument principal de anchetă directă şi indirectă, AFMB reprezintă singura bancă de date în care pot fi găsite cele mai importante documente etnofolclorice din această parte a ţării.

II. Tipologii şi corpusuri de texte. În cadrul acestui proiect fundamental al Academiei Române, Filiala Iaşi, au fost publicate patru tipologii:   Folclorul medical din Moldova. Tipologie şi corpus de texte, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, ediţia I (2005) şi a II-a (2009), autor: cercetător ştiinţific principal gradul I dr. Silvia Ciubotaru,   Obiceiuri nupţiale din Moldova. Tipologie şi corpus de texte, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, (2009), autor: cercetător ştiinţific principal gradul I dr. Silvia Ciubotaru,   Obiceiuri de naştere din Moldova. Tipologie şi corpus de texte, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, (2012), autor: cercetător ştiinţific principal gradul II dr. Adina Ciubotariu  şi volumul   Obiceiurile funebre din Moldova în context naţional , Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, (2014) sub semnătura prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru.

Demersul de tipologizare continuă prin lucrarea Credinţe şi practici populare asociate obiceiurilor de iarnă din Moldova. Tipologie şi corpus de texte, aflată în curs de redactare de către cercetător ştiinţific principal gr. III Ioana Repciuc, şi Arhitectura ţărănească din Moldova. Tipologie şi corpus de documente, sub redacţia cercetătorului ştiinţific Adina Ciubotariu.

 

Volume colective publicate

 • Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900 , Bucureşti, Editura Academiei Române, 1979, 975 p. (premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 1979); retipărire, Bucureşti şi Chişinău, Editura Academiei Române şi Editura Gunivas, 2002, 992 p. Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru.
 • Dicţionarul general al literaturii române , volumul VII, Ţ – Z, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2009, 556 p. Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru.
 • Addendă : un volum cu articole noi şi completări pentru Dicţionarul general al literaturii române . Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru.
 • Dicţionarul general al literaturii române , volumul VI, S – T, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2007, 828 p. Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru.
 • Dicţionarul general al literaturii române, volumul V, P – Ş, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2006, 730 p. Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru.
 • Dicţionarul general al literaturii române , volumul IV, L – O, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, 746 p. Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru.
 • Dicţionarul general al literaturii române, volumul III, E – K, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, 789 p. Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru.
 • Dicţionarul general al literaturii române, volumul II, C – D, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, 812 p. Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru.
 • Dicţionarul general al literaturii române, volumul I, A – B, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004, 732 p. Folclor: Lucia Berdan, Lucia Cireş, Constanţa Buzatu, Ion H. Ciubotaru.
 • Teatrul folcloric din judeţul Iaşi , Iaşi, Centrul Judeţean al Creaţiei Populare (CJCP), 1968, 378 p. (Ion H. Ciubotaru ş. a.).
 • Folclor din Ţinutul Rădăuţilor , Suceava, CJCP, 1969, 398 p. (Ion H. Ciubotaru ş. a.).
 • Vânătorii. Monografie folclorică , Iaşi, CJCP, 1971, 464 p. (Silvia Ciubotaru şi Ion H. Ciubotaru).
 • Războieni – Valea Albă şi împrejurimile. Monografie istorică, economică şi social-culturală , Piatra Neamţ, CJCP, 1978, 350 p. (Ion H. Ciubotaru ş. a.).
 • „Bătrâneasca”. Doine, bocete, cântece şi jocuri din Ţinutul Rădăuţilor . Cercetare monografică, Iaşi, Caietele Arhivei de Folclor, 401 p. (Silvia Ciubotaru ş. a.).
 • Ornamente populare tradiţionale din zona Botoşanilor. Cusături, ţesături , Botoşani, CJCP, 1982, 142 p. (Silvia Ciubotaru şi Ion H. Ciubotaru).
 • Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Concordanţe postume. Vol. I-IV, coordonator Dumitru Irimia, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2006, 2373 p. (Adina Ciubotariu).
 • Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri poetice II. Elemente primordiale, coordonator Dumitru Irimia, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2007, 296 p. (Adina Ciubotariu).
 • Ornamente populare tradiţionale din Moldova. Cusături, ţesături , Iaşi, Caietele Arhivei de Folclor, VIII, 1988, 420 p. (Silvia Ciubotaru şi Ion H. Ciubotaru).
 • Folclor muzical din Ţinutul Neamţului, Cluj-Napoca, Editura Arpeggione, 2008, 708 p. (Ion H. Ciubotaru ş. a.).

I. Granturi obţinute de cercetători ai Departamentului de Etnografie şi Folclor

Poetica descântecului românesc , proiect finanţat de CNCSIS: BD, 2007-2010 (cod 306). Director de proiect: Ioana Repciuc.

II. Participări ale membrilor Departamentului la granturi şi proiecte naţionale

Arealul judeţului Neamţ. Investigare şi recuperare a limbajelor muzicale tradiţionale în contextul experienţei etnomuzicologice europene , proiect finanţat de CNCSIS PN II: IDEI, 2005-2008 (cod 21), Academia de Muzică „Gh. Dima”, Cluj-Napoca. Director: Ioan Haplea. Cercetător: Ion H. Ciubotaru.

Dicţionarul limbajului poetic eminescian , proiect finanţat de CNCSIS, 2005-2007, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Director de proiect: Dumitru Irimia. Cercetător: Adina Ciubotariu.

Evidenţa informatizată a vieţii literare româneşti dintre 1900-2006. Autori . Director proiect: Ofelia Ichim, contract nr. 03 / 24 august 2007, finanţat de Academia Română. Cercetător: Ioana Repciuc.

Starea actuală a memoriei colective în cazul obiceiurilor de naştere din Moldova , cod CNCS-UEFISCDI PN-II-RU-PD-2011-3-0086 (2011-2013). Cercetător: Adina Ciubotariu .

Elemente de religiozitate populară în riturile româneşti ale apei. O perspectivă socio-antropologică , cod CNCS-UEFISCDI PN-II-RU-PD-2011-3-0220 (2011-2013). Cercetător: Ioana Repciuc.


 

 

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România