ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Volume
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  Secretariat
Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european

LINGVISTICĂ

CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ
In honorem professori Dan Mănucă

ETNOLOGIE

CULTURĂ ŞI IDENTITATE

 

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România