ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnologie
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"

 

 

  • Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs postul de Asistent de cercetare științifică, în domeniul Filologie română, specializarea lexicologie-lexicografie, normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul de lexicologie-lexicografie. Informaţiile referitoare la data şi cerinţele concursului pot fi consultate în anunțul concursului. Rezultatul analizei dosarelor poate fi consultat aici.
  • Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” organizează,  în data de 25.11.2021, ora 10,  concurs pentru ocuparea  postului vacant de Cercetător științific gradul II, normă întreagă, în domeniul filologie română, specializarea toponimie. Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare,  telefon 0332101115.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România