ROMANIAN ACADEMY, Iaşi Branch
 


The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology

 
   
Main Page
Historical references
Departments:
Literary history
Ethnology
Lexicology, Lexicography
Dialectology
Toponymy
Symposia
  Conference Proceedings
  Library
Journals
Awards and Distinctions
International Collaboration
Secretariat
   
  "A. Philippide" Asociation  • From October 2019, through Romanian Academy, Romania is part of EFNIL (the European Federation of National Institutions for Language). EFNIL calls on students to participate in a competition to find the best master’s theses in Europe within the area of language use, language policy and multilingualism. More information are available here.
  • O echipă de cinci cercetători de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” (drd. Daniela-Ştefania Butnaru, drd. Marius-Radu Clim, dr. Ofelia Ichim, dr. Florin-Teodor Olariu, dr. Veronica Olariu) a semnat, pe 14 februarie 2007, convenţia de colaborare la Charta Europeană a Plurilingvismului (Paris, Franţa).
  • Institutul de Filologie Română „ Α . Philippide” din Iaşi cooperează, în proiecte ce cercetare sau în schimburi academice, cu următoarele instituţii:

1. Institutul de Romanistică al Universităţii din Viena (Austria), în cadrul proiectului Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română (director prof. univ. dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi).

2. Albert Ludwigs Universität din Freiburg (Germania), în cadrul proiectului Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688.

3. Observatoire Européen du Plurilinguisme (Paris), cooperare care a dus la semnarea în 14 februarie 2007, a convenţiei de colaborare la Charta Europeană a Plurilingvismului.

4. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în cadrul proiectelor Emigranţi din România la Torino (1989-2006). O abordare cultural antropologică; Dicţionarul limbii române (DLR) în format electronic. Studii privind achiziţionarea. Proiect finanţat de CNCSIS (cod 1815) pentru perioada 2003-2005; eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic , coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Informatică (UAIC-FII), proiect complex CNCSIS pentru perioada 2007-2010.

5. Universitatea de Vest din Timişoara în cadrul proiectului Emigranţi din România la Torino (1989-2006). O abordare cultural antropologică.

6. Universitatea din Bielefeld (Germania) în cadrul proiectului Emigranţi din România la Torino (1989-2006). O abordare cultural antropologică.

7. Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi în cadrul proiectului Emigranţi din România la Torino (1989-2006). O abordare cultural antropologică.

8. Universitatea din Torino (Italia) în cadrul proiectului Emigranţi din România la Torino (1989-2006). O abordare cultural antropologică.

9. Institutul Naţional Francez ATILF (CNRS) – Nancy în cadrul proiectului Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom). Première phase: le noyau panroman (2008-2010), proiect franco-german finanţat de Agence Nationale de la Recherche (ANR) şi Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

10. Laboratorul de sociolingvistică al Facultăţii de Ştiinţe umane şi sociale – Sorbona, din cadrul Universităţii „René Descartes – Paris V” în cadrul proiectului La construction de l’image identitaire en milieu multiculturel. Une approche de sociolinguistique interactionnelle.

11. Institutul de Cercetări Lingvistice din Budapesta în cadrul proiectului Diaspora românească din Budapesta. O analiză socio-culturală.

12. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti în cadrul proiectului eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic , coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Informatică (UAIC-FII), proiect complex CNCSIS pentru perioada 2007-2010

13. Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca în cadrul proiectului eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic , coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Informatică (UAIC-FII), proiect complex CNCSIS pentru perioada 2007-2010 în cadrul proiectului eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic , coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Informatică (UAIC-FII), proiect complex CNCSIS pentru perioada 2007-2010

14. Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială din Bucureşti în cadrul proiectului eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic , coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Informatică (UAIC-FII), proiect complex CNCSIS pentru perioada 2007-2010

15. Institutul de Informatică Teoretică din Iaşi în cadrul proiectului eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic , coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Informatică (UAIC-FII), proiect complex CNCSIS pentru perioada 2007-2010

16. Centrul de Studii Centrul de Studii Biblice „Monumenta linguae Dacoromanorum” al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în cadrul proiectului Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688.

 

 

 

 

 

 

 

    > Main Page

© The "A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Iaşi, Romania