.

 

 
INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 

Str. Th. Codrescu, Nr. 2,
Iaşi, 700 481, România
Tel/Fax: +40/332/106508

E-mail:

Repere istorice

Departamente:
Departamentul de istorie literară
Departamentul de etnografie şi folclor
Departamentul de lexicologie şi lexicografie
Departamentul de dialectologie şi sociolingvistică
Departamentul de toponimie

Manifestări ştiinţifice patronate de Institut

Proiecte de cercetare

Publicaţii periodice

Volume ale Simpozionului anual internaţional

Bibliotecă

Premii şi distincţii

Colaborări internaţionale

Rapoarte de activitate

Concursuri

Secretariat

 

Asociaţia Culturală „A. Philippide”

   
Director: conf. univ. dr. Bogdan CREŢU
 
   
© Institutul „A. PHILIPPIDE”. Despre acest site