INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 

Str. Th. Codrescu, Nr. 2,
Iaşi, 700 481, România
Tel/Fax: +40/332/106508

E-mail:

Repere istorice

Departamente:
Departamentul de istorie literară
Departamentul de etnografie şi folclor
Departamentul de lexicologie şi lexicografie
Departamentul de dialectologie
Departamentul de toponimie

Bibliotecă

Publicaţii periodice

Manifestări ştiinţifice patronate de Institut

Colaborări internaţionale

Premii şi distincţii

Asociaţia Culturală „A. Philippide”

Rapoarte de activitate

Proiecte de cercetare

Concursuri

Cratylos - POSDRU (nu va mai fi implementat)

 

   
Director: conf. univ. dr. Bogdan CREŢU
 
   
© Institutul „A. PHILIPPIDE”. Despre acest site